1 ngày trước

VietCredit nâng cấp hệ thống ngày 21/09/2021

Nhằm mang lại chất lượng và trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, VietCredit sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống từ 22h00, thứ 3 ngày 21/09 đến 00h00, thứ 4 ngày 22/09/2021.
2 ngày trước

Triển khai kênh thanh toán mới qua Bưu điện Việt Nam

Từ ngày 20/09/2021, VietCredit chính thức mở mới kênh thanh toán qua Bưu điện Việt Nam (VNPOST) trên toàn quốc.
1 năm trước
3 năm trước