3 ngày trước

VietCredit thông báo bảo trì hệ thống ngày 05/07/2022

VietCredit sẽ tiến bảo trì hệ thống từ 22h45 đến 23h45, thứ 3 ngày 05/07/2022.
1 tuần trước

NAPAS điều chỉnh phí rút tiền qua ATM

Từ 23h ngày 30/06/2022, VietCredit xin thông báo về việc NAPAS điều chỉnh phí rút tiền từ Thẻ tín dụng nội địa VietCredit qua các ATM có logo NAPAS
2 năm trước
3 năm trước