Thông báo tạm gián đoạn Trung tâm Dịch vụ khách hàng vào ngày 24/04/2021

Kính gửi Quý khách hàng,

Vì lý do kỹ thuật, Trung tâm Dịch vụ khách hàng (DVKH) của VietCredit đã tạm thời gián đoạn hoạt động từ 7h30 - 17h ngày 24/04/2021.

VietCredit thành thật xin lỗi Quý khách hàng vì những bất tiện phát sinh từ sự cố không mong muốn này.

Cùng ngày, VietCredit đã nhanh chóng khắc phục sự cố trên, Trung tâm DVKH đã hoạt động bình thường trở lại từ 17h ngày 24/04/2021.

Trân trọng.