Lịch làm việc Lễ 2/9

1. Chi tiết lịch làm việc và nghỉ Lễ 2/9 của Chi nhánh/ Trung tâm Tư vấn và Đăng ký Thẻ Vay VietCredit như sau:

- Chi nhánh Hồ Chí Minh làm việc đến 19 giờ thứ bảy 01/09/2018.

- Trung tâm Tư vấn và Đăng ký Thẻ Vay VietCredit làm việc đến 21 giờ thứ bảy 01/09/2018.

- Chi nhánh Hồ Chí Minh và Trung tâm Tư vấn và Đăng ký Thẻ Vay VietCredit nghỉ Lễ ngày chủ nhật 02/09/2018 và thứ hai 03/09/2018. 

- Chi nhánh Hồ Chí Minh và Trung tâm Tư vấn và Đăng ký Thẻ Vay VietCredit làm việc lại bình thường vào thứ ba 04/09/2018.

2. Chi tiết lịch làm việc của các đối tác thanh toán của VietCredit như sau:

- MoMo: Trong thời gian nghỉ Lễ 02/09, Điểm giao dịch của MoMo chỉ hỗ trợ tập trung tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ khách hàng đến thanh toán.

- Payoo: Điểm giao dịch của Payoo tại Các cửa hàng tiện lợi vẫn hoạt động bình thường trong dịp lễ 02/09 để phục vụ khách hàng đến thanh toán.

-  Ngân hàng Vietinbank: 

  • ​Giao dịch tại quầy CN/PGD của Vietinbank sẽ nghỉ Lễ đến hết ngày 03/09 và sẽ hoạt động lại bình thường vào ngày 04/09/2018.
  • Giao dịch thông qua hình thức Internet Banking sẽ hoạt động bình thường phục vụ việc thanh toán của Khách hàng.