4 tuần trước

VIETCREDIT CẢNH BÁO CÁC THỦ ĐOẠN MẠO DANH CÔNG TY LỪA ĐẢO KHÁCH HÀNG

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) là một trong những công ty tài chính quyết liệt trong công tác phòng, chống gian lận nhằm phát triển thị trường cho vay tiêu dùng lành mạnh, quyết tâm đem lại sự trong sạch cho thị trường.
6 tháng trước

VietCredit chủ động phối hợp với công an Hà Nội chống tội phạm lừa đảo

Với phương châm kiên quyết chống lại tội phạm lừa đảo, bảo vệ lợi ích cho khách hàng, VietCredit đã hợp tác chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo.