Thay đổi mức phí rút tiền tại ATM thành 9,900 đồng/giao dịch

Theo biểu phí do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) ban hành, từ ngày 01/08/2018 phí rút tiền tại ATM sẽ thay đổi từ 3,300 đồng/giao dịch thành 9,900 đồng/giao dịch.

Do đó, từ ngày 01/08/2018 Quý khách sử dụng Thẻ Vay rút tiền tại hệ thống ATM của các ngân hàng liên kết với NAPAS sẽ chi trả cho NAPAS mức phí rút tiền là 9,900 đồng/giao dịch.

Để được hỗ trợ thêm thông tin, Quý khách vui lòng gọi 19006515.