Cảnh báo rủi ro và khuyến cáo an toàn khi sử dụng thẻ VietCredit

VietCredit lưu ý đến khách hàng các tình huống rủi ro khi bị đánh cắp thông tin bảo mật cá nhân và khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.