Kết quả Minigame "Đi tìm ẩn số Tiền Thưởng"

Danh sách các khách hàng trúng thưởng minigame “Đi tìm ẩn số Tiền Thưởng” (từ ngày 27/09/2019 đến hết 17h00 ngày 03/10/2019) như sau:

1/ Trương Thị Yến Nhi

2/ Đỗ Lưỡng

3/ Huỳnh Thủy

4/ Vinh Veki

5/ Nguyễn Mỏng

6/ Mai Dương Thúy Ngọc

7/ Ngọc Hải

8/ Tam Tran

9/ Lý Hoàng Anh

10/ Nhi Vũ

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập fanpage Thẻ Vay VietCredit hoặc liên hệ với hotline 1900 6515