4 tuần trước

Tiễn dư nợ thẻ tín dụng trên MoMo - Nhận đến nửa triệu tiền mặt

Từ ngày 05/05/2023 đến hết ngày 31/05/2023, VietCredit và MoMo tiếp tục triển khai chương trình “MoMo hoàn tiền giá trị lên đến 555.555đ khi quý khách thanh toán dư nợ tín dụng thẻ VietCredit bằng Túi Thần Tài ”.
2 tháng trước

Thanh toán dư nợ tín dụng dễ dàng, hứng lộc hoàn tiền ngập tràn đến 444.444đ

Từ ngày 01 đến hết ngày 30/04/2023, VietCredit và MoMo tiếp tục triển khai chương trình “MoMo hoàn tiền giá trị lên đến 444.444đ khi quý khách thanh toán dư nợ tín dụng thẻ VietCredit bằng Túi Thần Tài .”