Kết quả Minigame "Vượt mê cung - Tìm số đúng"

Danh sách các khách hàng trúng thưởng minigame “Vượt mê cung – Tìm số đúng” (từ ngày 28/10/2019 đến hết 17h00 ngày 03/11/2019) như sau:

1/ Phan Viet

2/ Nguyen Dieu Ly

3/ Cao Ky Nguyen

4/ Nguyễn Mỏng

5/ Kem Tươi

6/ Huỳnh Thủy

7/ Kẹo Đắng

8/ Bạch Dương

9/ Tam Tran

10/ Ruakon Ngokngek

11/ Võ Đức

12/ Hằng Nhím

13/ Đỗ Lưỡng

14/ Yến Vũ

15/ Nguyễn Văn Quân

16/ Berry Huy

17/ Trang Smilee

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập fanpage Thẻ Vay VietCredit hoặc liên hệ với hotline 1900 6515