7 nguyên tắc bảo vệ tài khoản và giao dịch an toàn cùng VietCredit

Hiện nay, các thủ đoạn lừa đảo đánh cắp thông tin khách hàng ngày càng gia tăng với thủ đoạn tinh vi, khó lường. Do đó, VietCredit lưu ý đến khách hàng 7 nguyên tắc sau để chủ động bảo vệ thông tin tài khoản, thông tin cá nhân và giao dịch an toàn cùng VietCredit.

7 nguyên tắc bảo vệ tài khoản & giao dịch an toàn cùng VietCredit