Ưu đãi vàng cuối năm: 15 ngày vay miễn lãi

Nhân dịp chào đón xuân Tân Sửu 2021 đang về, VietCredit triển khai chương trình “Ưu đãi vàng cuối năm: 15 ngày vay miễn lãi”, dành tặng cho các khách hàng được cấp thẻ trước ngày 01/12/2020 với lần đầu sử dụng thẻ để rút tiền và nhận được tin nhắn SMS từ chương trình.  

Theo đó, các khách hàng thực hiện rút tiền từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 01/01/2021 sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 0% trong vòng 15 ngày duy trì Dư nợ gốc tăng mới, tính từ ngày 02/01/2021 đến hết ngày 16/01/2021. Cụ thể:

Số tiền lãi được áp dụng theo lãi suất ưu đãi 0%  = Dư nợ gốc tăng mới và duy trì  x  Lãi suất tại thời điểm phê duyệt hồ sơ / 365 x 15

Dư nợ gốc tăng mới = Tổng dư nợ gốc cuối kỳ (chốt tại cuối ngày 01/01/2021) – Tổng dư nợ gốc đầu kỳ (chốt tại cuối ngày 17/12/2020).

Dư nợ gốc tăng mới và duy trì được tính như sau:

  • Đối với khách hàng có Ngày thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu nằm ngoài khoảng thời gian từ 02/01 – 16/01/2021:  Số tiền duy trì = Dư nợ gốc tăng mới trong khoảng thời gian diễn ra chương trình.

  • Đối với khách hàng có Ngày thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu (đã đăng ký khi mở thẻ) nằm trong khoảng thời gian từ 02/01 – 16/01/2021: Số tiền duy trì = Dư nợ gốc tăng mới – Số tiền thanh toán tối thiểu (được VietCredit thông báo đến khách hàng tại kỳ sao kê đó).

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày 16/01/2021, số tiền lãi ưu đãi sẽ được VietCredit chi trả vào tài khoản thẻ vay của khách hàng như một khoản nộp hoặc thanh toán tiền mặt. Tại thời điểm nhận ưu đãi, thẻ và tài khoản của khách hàng còn đang hoạt động, không trong tình trạng khóa thẻ hoặc tạm khóa thẻ và đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu (nếu có).

Thời gian chương trình có hạn. Tham gia ngay khi nhận được tin nhắn từ VietCredit nhé!