Chương trình Members Get Members

Từ ngày 10/08/2018 đến ngày 31/12/2018, VietCredit triển khai chương trình “Members Get Members” với quà tặng cực kỳ hấp dẫn:

 • Khách hàng sở hữu Thẻ Vay VietCredit khi giới thiệu khách hàng mới đăng ký phát hành Thẻ Vay thành công với VietCredit, sẽ được nhận ngay 100,000 đồng cho mỗi lượt khách giới thiệu thành công.
 • Khách hàng được giới thiệu, khi đăng ký phát hành Thẻ Vay thành công với VietCredit cũng sẽ nhận ngay 100,000 đồng/khách.

Thể lệ chi tiết chương trình:

 • Thời gian áp dụng: từ ngày 10/08/2018 đến 31/12/2018
 • Nội dung:
  • Khách hàng sở hữu Thẻ Vay VietCredit (Người giới thiệu) sẽ được cung cấp một tin nhắn có “Mã giới thiệu” dùng để giới thiệu cho người thân, bạn bè đăng ký Thẻ Vay VietCredit.
  • Người được giới thiệu khi đến đăng ký phát hành Thẻ Vay với VietCredit sẽ cung cấp cho nhân viên tư vấn “Mã giới thiệu” này.
  • Khi Người được giới thiệu đăng ký phát hành Thẻ Vay thành công, Người giới thiệu sẽ được nhận 100,000 đồng, đồng thời, Người được giới thiệu cũng nhận được 100,000 đồng.
 • Đối tượng áp dụng:
  • Người giới thiệu: bao gồm khách hàng đã sở hữu Thẻ Vay trước 10/08/2018 và khách hàng mới đăng ký phát hành thành công Thẻ Vay từ 10/08/2018 đến 31/12/2018
  • Người được giới thiệu: là các khách hàng được Người giới thiệu cung cấp “Mã giới thiệu” hợp lệ, đăng ký phát hành Thẻ Vay với VietCredit từ 10/08/2018 đến 31/12/2018.
 • Hình thức trao thưởng: chuyển trực tiếp vào tài khoản Thẻ Vay VietCredit của khách hàng vào thứ 6 hàng tuần.