1 tháng trước

Tri ân khách hàng: Lãi suất nhẹ vơi - Tiêu dùng thảnh thơi

Từ ngày 28/10/2021, VietCredit triển khai chính sách giảm lãi đặc biệt: “Lãi suất nhẹ vơi – Tiêu dùng thảnh thơi”, khách hàng đã mở thẻ VietCredit trước ngày 01/01/2021 và nhận được tin nhắn thông báo từ VietCredit sẽ được hưởng mức lãi suất mới chỉ 2%/tháng cho tất cả các giao dịch phát sinh.
2 tháng trước

VietCredit triển khai tính năng cà thẻ thanh toán qua POS/MPOS

Từ ngày 14/10/2021, VietCredit chính thức triển khai tính năng cà thẻ thanh toán qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS/MPOS) cho thẻ tín dụng nội địa VietCredit.