3 tháng trước

VietCredit chủ động phối hợp với công an Hà Nội chống tội phạm lừa đảo

Với phương châm kiên quyết chống lại tội phạm lừa đảo, bảo vệ lợi ích cho khách hàng, VietCredit đã hợp tác chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo.
6 tháng trước

7 nguyên tắc bảo vệ tài khoản và giao dịch an toàn cùng VietCredit

VietCredit lưu ý đến khách hàng 7 nguyên tắc sau để chủ động bảo vệ thông tin tài khoản, thông tin cá nhân và giao dịch an toàn cùng VietCredit.