Ngày thanh toán dư nợ Thẻ Vay VietCredit

Khi đăng ký Thẻ Vay, Quý khách hãy chọn một ngày cố định trong tháng để thanh toán dư nợ Thẻ Vay. 

Ngày thanh toán dư nợ thẻ

  • Ngày thanh toán dư nợ thẻ phải là một ngày cố định từ ngày 02 đến ngày 28 trong tháng. VietCredit khuyến nghị Quý khách chọn Ngày thanh toán dư nợ thẻ sau ngày nhận lương hàng tháng.

  • Trong trường hợp Ngày thanh toán dư nợ thẻ rơi vào ngày Lễ, ngày nghỉ (ngày thứ 7, Chủ nhật hoặc các ngày nghỉ bù trong năm) thì Ngày thanh toán dư nợ thẻ của tháng đó sẽ rơi vào ngày làm việc tiếp theo.

  • Hàng tháng, thay vì phải thanh toán toàn bộ Số tiền vay, Quý khách chỉ cần thanh toán một số tiền lớn hơn hoặc bằng Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu vào đúng Ngày thanh toán dư nợ thẻ.

  • Ví dụ: Quý khách chọn ngày 10 hàng tháng là ngày thanh toán dư nợ thẻ. 

* Lưu ý: Quý khách không được thay đổi ngày thanh toán dư nợ thẻ đã đăng ký ban đầu trong bất kỳ trường hợp nào