2 ngày trước

Triển khai kênh thanh toán mới qua Bưu điện Việt Nam

Từ ngày 20/09/2021, VietCredit chính thức mở mới kênh thanh toán qua Bưu điện Việt Nam (VNPOST) trên toàn quốc.
2 tuần trước

VietCredit hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Từ ngày 07/09/2021, VietCredit sẽ tiếp tục áp dụng các chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.